Øresundspanelen

Hur ser du på läget och utvecklingen i Öresundsregionen? Delta i Øresundsinstituttets nya oberoende frågepanel - Øresundspanelen.

Vi vill följa utvecklingen i vår dansk-svenska gränsregion och bygger därför upp en bred frågepanel av personer och arbetsgivare som lever och verkar i regionen. Till Øresundspanelen kommer vi några gånger per år att skicka ut enkätfrågor om aktuella ämnen för att mäta temperaturen på och få en nyanserad inblick i utvecklingen. Du som deltagare i Øresundspanelen kommer givetvis att få ta del av de färdiga resultaten från varje enkätundersökning.

GDPR. Genom att tacka ja till att delta i panelen godkänner du att vi sparar dina kontaktuppgifter och dina svar till användning för sammanställning och analys. Vi kommer inte att citera dig med namn utan ditt godkännande. Vi kommer ej heller att dela uppgifter om dig med tredje part.

Här hittar du mer information om Øresundsinstituttet.

Ett fåtal fält nedan är obligatoriska och märkta med *, men vi är tacksamma om ni vill fylla i så många uppgifter som möjligt.

Privatperson

Födelseland

Vilken/vilka av följande kategorier passar in på hur du rör dig över Öresund? * (flera svarsalternativ är möjliga)

Hur ofta reser du över Öresund? (flera svarsalternativ är möjliga)

Hur reser du över Öresund? (flera svarsalternativ är möjliga)

När har du pendlat över Öresund?

Inom vilken eller vilka branscher är du verksam? (flera svarsalternativ är möjliga)